Geo3DModelWebservices

Technische informatie
TNO voorwaarden voor het verstrekken en het gebruik van geowetenschappelijke data en informatie
Begeleidende notitie bij het opvragen van lokale modeldata uit een regionaal opgezet 3D model

documentatie

Beschrijving van de SOAP-services
Beschrijving van de RESTful services
Beschrijving van referentie naar RealWorldCoordinates

voorbeelden

MS Excel Add-in voor tabulaire weergave van virtuele boring
Voorbeelden van visualisaties van het modellen