Geo3DModelWebservices

Technische informatie
Beschrijving van de SOAP-services
Beschrijving van de REST services
Beschrijving van referentie naar RealWorldCoordinates
Disclaimer op het gebruik van Geo3DModelWebservices